تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

جعفری در گفتگو با ائل:

وجود معاونت فرهنگی در شهرداری برای مدیریت بخش فرهنگی شهر، ضروری است/ شورا می تواند جلوی اجرایی شدن این ابلاغ را بگیرد

عضو شورای شهر تبریز گفت: در صورت حذف معاونت و ادغام آن با سازمان فرهنگی در شهرداری، کیفیت و خروجی کارهای فرهنگی در شهر رضایت بخش نخواهد بود و آسیب های گوناگون متوجه اقدامات فرهنگی خواهد شد.

وجود معاونت فرهنگی در شهرداری برای مدیریت بخش فرهنگی شهر، ضروری است/ شورا می تواند جلوی اجرایی شدن این ابلاغ را بگیرد

محمدحسین جعفری در گفتگو با خبرنگار ائلبا اشاره به انتشار خبرهایی مبنی بر حذف معاونت فرهنگی در چارت جدید ابلاغی تشکیلات شهرداری ها، اظهار کرد: وجود معاونت فرهنگی در شهرداری کلانشهر تبریز برای مدیریت کلان بخش فرهنگی شهر، یک مسئله اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: انجام کار فرهنگی در یک شهر نیازمند یک کار ستادی و فکری قوی می باشد و این امر در معاونت فرهنگی و نه در سازمان که از قدرت اجرایی بلاتری برخوردار است، امکان پذیر است.

این عضو شورای شهر تبریز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مخالف حذف این معاونت از چارت شهرداری تبریز هستم، گفت: در صورت حذف معاونت و ادغام آن با سازمان فرهنگی در شهرداری، کیفیت و خروجی کارهای فرهنگی در شهر رضایت بخش نخواهد بود و آسیب های گوناگون متوجه اقدامات فرهنگی خواهد شد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اعضای شورا می توانند با یک اراده جمعی از اتفاق افتادن این حذف، جلوگیری کنند، گفت: قریب به اتفاق تمامی اعضای شورا نظرشان بر روی این موضوع است که سازمان قوی تر شود و در کنار آن معاونت نیز جایگاه خود را داشته باشد.

 گفتنی است؛ ابلاغ حذف معاونت فرهنگی و اجتماعی از ساختار شهرداری ها از سوی وزارت کشور یکی از موارد عجیبی است که با توجه اثر گذاری شهرداری ها در عرصه فرهنگ عمومی کشور صورت گرفت است، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب و دیگر مسئولین نظام بر اهمیت دادن به این مساله حیاتی تاکید ورزیده اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***