تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

اختصاصی ائل/ حواشی کنسرت های دانشگاهی ادامه دارد؛

فیلم/ بنام کودکان سرطانی بکام ولنگاری فرهنگی در دانشگاه آزاد تبریز

فیلم حاضر توسط شهروند خبرنگار ائل در اختیار تحریریه قرار گرفته و مربوط به مراسم جشن حمایت از کودکان سرطانی است که در بیست و دوم آذرماه در دانشگاه آزاد تبریز برگزار شده است.

فیلم/ بنام کودکان سرطانی بکام ولنگاری فرهنگی در دانشگاه آزاد تبریز
*** Section AdSense ***