تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

استادرحیمی در گفتگو با ائل:

سخنرانی های هیچ یک از سخنرانان روز دانشجو در آذربایجان شرقی از خطوط قرمز نظام فراتر نرفت/ برنامه های روز دانشجو در استان با آرامش برگزار شد/ یکی از نمایندگان در چندین سخنرانی دولت را تخریب کرد ولی باز هم اجازه سخنرانی یافت

مدیر کل سیاسی آذربایجان شرقی گفت: در برنامه های روز دانشجو در دانشگاه های استان، هیچ گونه مسئله اساسی که خطوط قرمز نظام را زیر سوال ببرد و یا از این خطوط قرمز بگذرد و عدول از اصلی ترین مسائل کشوری، مطرح نبود و برنامه ها به خوبی برگزار شد.

سخنرانی های هیچ یک از سخنرانان روز دانشجو در آذربایجان شرقی از خطوط قرمز نظام فراتر نرفت/ برنامه های روز دانشجو در استان با آرامش برگزار شد/ یکی از نمایندگان در چندین سخنرانی دولت را تخریب کرد ولی باز هم اجازه سخنرانی یافت

رضا استاد رحیمی در گفتگو با خبرنگار ائل در مورد چگونگی برگزاری مراسمات روز دانشجو در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: مجوز سخنرانی ها در روز دانشجو و در دانشگاه ها به خود دانشگاه ها مربوط بود و مجوز تمام سخنرانی ها توسط هیئت نظارت بر دانشگاه ها و معاونت فرهنگی داده شد و اعطای مجوزات به هیچ وجه به استانداری مربوط نمی شد.

وی در ادامه، افزود: امسال، 16 سخنران به دعوت بسیج دانشجویی، 2 سخنران به دعوت انجمن اسلامی، 5 سخنران به دعوت  معاونت فرهنگی دانشگاه ها و کانون های فرهنگی و یک سخنران نیز به دعوت جامعه اسلامی دانشجویان به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بودند تا در مراسمات روز دانشجو به سخنرانی بپردازند.

وی با بیان اینکه به پشنهادات و نفرات معرفی شده از سوی همه تشکل ها برای دادن مجوز سخنرانی لبیک گفته شد، تصریح کرد: در همین مراسمات نماینده ای وجود داشت که در چندین سخنرانی علیه دولت و برای تخریب دولت حرف هایی زد و هیچ کس هم با سخنرانی های وی مخالفتی نکرد.

مدیر کل سیاسی آذربایجان شرقی با بیان اینکه امسال گردش آزاد اطلاعات در دانشگاه های استان و در مراسمات روز دانشجو وجود داشت، بیان کرد: دانشگاه ها خودشان تصمیم گرفتند و خودشان هم عمل کردند، استانداری هم به عنوان دستگاه ناظر بر همه استان، نظارت های کافی را انجام داد و الحمدالله هیچ مشکلی در برنامه های امسال 16 آذر آذربایجان شرقی بوجود نیامد.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در برنامه های روز دانشجو در دانشگاه های استان، هیچ گونه مسئله اساسی که خطوط قرمز نظام را زیر سوال ببرد و یا از این خطوط قرمز بگذرد و عدول از اصلی ترین مسائل کشوری، مطرح نبود و برنامه ها به خوبی برگزار شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: در سه سال اخیر در استان آذربایجان شرقی، هیچ سخنرانی لغو نشده و همه سخنرانان با آرامش در برنامه ها حضور یافته و حرف هایشان را زده اند و نظرات و گرایشاتشان را هم گفته اند و البته دانشگاه جای نقد و انتقاد است و بایستی مسائل در داخل دانشگاه ها به صورت علمی به نقد و چالش کشیده شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***