تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

به بهانه حال و روز جامانده هایت؛ حسین (ع)...

یاران شتاب کنید! این قافله، قافله عشق است/ طبق معمول من بی سروپا جا مانم...

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو... واین هر دو، ‌عقل وعشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

یاران شتاب کنید! این قافله، قافله عشق است/ طبق معمول من بی سروپا جا مانم...

به گزارش ائل، آماده باشید كه وقت رفتن است ...

عقل می گوید بمان و عشق می گوید برو... واین هر دو، ‌عقل وعشق را، خداوند آفریده است تا وجود انسان در حیرت میان عقل و عشق معنا شود.

صبح شد و بانگ الرحیل برخاست و قافله عشق عازم سفر تاریخ شد. خدایا ، چگونه ممكن است كه تو این باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی كه در شب هشتم ذی الحجه سال شصتم هجری مخاطب امام بوده اند ،‌ و دیگران را از این دعوت محروم خواسته باشی؟ آنان را می گویم كه عرصه حیاتشان عصری دیگر از تاریخ كره ارض است. هیهات ما ذلك الظن بك ـ ما را از فضل تو گمان دیگری است. پس چه جای تردید؟ راهی كه آن قافله عشق پای در آن نهاد راه تاریخ است و آن بانگ الرحیل هر صبح در همه جا بر می خیزد. واگر نه، این راحلان قافله عشق ، بعد از هزار و سیصد چهل و چند سال به كدام دعوت است كه لبیك گفته اند؟

الرحیل! الرحیل!

اكنون بنگر حیرت میان عقل و عشق را!

اكنون بنگر حیرت عقل و جرأت عشق را ! بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند ... راحلان طریق عشق می دانند كه ماندن نیز در رفتن است. جاودانه ماندن در جوار رفیق اعلی، و این اوست كه ما را كشكشانه به خویش می خواند.

یاران! این قافله، قافله عشق است و این راه كه به سرزمین طف در كرانه فرات می رسد ، راه تاریخ است و هر بامداد این بانگ از آسمان می رسد كه :‌الرحیل، الرحیل. از رحمت خدا دور است  كه این باب شیدایی را بر مشتاقان لقای خویش ببندد. ای دعوت فیضانی است كه علی الدوام ، زمینیان را به سوی آسمان می كشد و ... بدان كه سینه تو نیز آسمانی لایتناهی است با قلبی كه در آن، چشمه خورشید می جوشد و گوش كن كه چه خوش ترنمی دارد در تپیدن ؛ حسین، حسین، حسین ،‌حسین. نمی تپد، حسین حسین می كند. یاران! شتاب كنید كه زمین نه جای ماندن، كه گذرگاه است ... گذر از نفس به سوی رضوان حق. هیچ شنیده ای كه كسی در گذرگاه ، رحل اقامت بیفكند؟... و مرگ نیز در اینجا همان همه با تو نزدیك است كه در كربلا، و كدام انیسی از مرگ شایسته تر ؟ كه اگر دهر بخواهد با كسی وفا كند و او را از مرگ معاف دارد ، حسین كه از من و تو شایسته تر است. الرحیل، الرحیل ! یاران شتاب كنید.
یاران شتاب کنید...!

و چه زیبا سید شهیدان اهل قلم دردنامه این روزهایمان را راوی شده است.

دردنامه آنهایی که پایشان در گل این زمین فرو رفته است و بال پر کشیدن ندارد... افسوس بر من و ماهایی که جا خواهیم ماند، مثل سال های قبل... و چه حسرت غم انگیزی است حسین (ع)... به داد دل هایمان برس ارباب، به داد بغض های نشکسته مان....

رفیقمان می روند و ما می مانیم... چه سخت است بخواهی و نتوانی، چه سخت است که گناهانت، مانع از دعوت یار شوند...

خوشا به سعادتتان، پیاده روهای اربابمان، حسین (ع)...

چه عاشقانه هایی در انتظارتتان هست، چه زیبایی هایی که خواهید دید، خوشا به سعادت چشمانتان...

و چه التماسی بالاتر از این که آمین گوی دعاهای شکسته ما بال و پرشکسته ها نیز باشید و بدانید کوله بار التماس دعاهای جامانده ها سنگین است...

همه دارند به پابوسی تو می آیند    طبق معمول من بی سروپا جا مانم...با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***