تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

گشتیم؛ نبود!

وعده ای که تنها روی کاغذ محقق شد

بررسی دفترچه انتخاب رشته منتشره توسط سازمان سنجش نشان می دهد رشته زبان و ادبیات ترکی آذری نه تنها در جدول رشته های موردنظر دانشگاه تبریز برای پذیرش دانشجو قرار ندارد بلکه در جدول رشته های هیچ یک از دیگر دانشگاه ها برای جذب دانشجو هم نیست و به عبارت دیگر این رشته هنوز در هیچ کدام از دانشگاه ها راه اندازی نشده است و بدین ترتیب در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، وعده رئیس جمهور به مردم آذربایجان تنها روی کاغذ عملیاتی شده است.

وعده ای که تنها روی کاغذ محقق شد

به گزارش ائل به نقل از  تبریز روز، برای نخستین بار رشته زبان و ادبیات ترکی آذری در جدول رشته های دانشگاهی کنکور سراسری قرار گرفت و رسانه های نزدیک به دولت این اقدام را تحقق وعده حسن روحانی، رئیس جمهور به مردم آذربایجان در ایام انتخابات و سفرهای استانی عنوان کردند.معاون وزیر علوم و نیز پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز هم از اعلام آمادگی این دانشگاه برای پذیرش دانشجو در این رشته خبر داده است.
اما بررسی دفترچه انتخاب رشته منتشره توسط سازمان سنجش نشان می دهد این رشته نه تنها در جدول رشته های موردنظر دانشگاه تبریز برای پذیرش دانشجو قرار ندارد بلکه در جدول رشته های هیچ یک از دیگر دانشگاه ها برای جذب دانشجو هم نیست و به عبارت دیگر این رشته هنوز در هیچ کدام از دانشگاه ها راه اندازی نشده است و بدین ترتیب در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، وعده رئیس جمهور به مردم آذربایجان تنها روی کاغذ عملیاتی شده است.


Image title


گفتنی است پیگیری ها برای راه اندازی رشته زبان و ادبیات ترکی آذری در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز از حدود 10 سال قبل انجام گرفته و با تشکیل گروه مربوطه از چند سال قبل، 2 واحد درسی اختیاری برای دانشجویان کارشناسی این دانشگاه ارائه می شود.


این در حالی است که رشته زبان و ادبیات کردی از سال تحصلی گذشته در دفترچه انتخاب رشته کنکور ورودی دانشگاه قرار گرفته است و بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان کنکور،40  نفر دانشجو در دانشگاه سنندج برای تحصیل در این رشته پذیرفته خواهند شد.با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***