تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

به بهانه ۱۸ ماهه شدن سرپرستی غیرقانونی در خوارزمی؛

سبحان اللهی و سودای بازگشت به تبریز برای نمایندگی / حامیان ویژه در راس دولت و کارنامه ای با نقطه های تاریک

سبحان اللهی، استاندار آذربایجان شرقی در دولت دوم اصلاحات یکی از گزینه های اصلاح طلبان افراطی برای انتخابات مجلس دهم است. او که به طور ویژه از راس دولت حمایت می شود؛ با مشکل بزرگ نقاط تاریک کارنامه اش مواجه است.

سبحان اللهی و سودای بازگشت به تبریز برای نمایندگی / حامیان ویژه در راس دولت و کارنامه ای با نقطه های تاریک

ائل / رامین نظامی خواه؛

با نزدیک تر شدن به ایام انتخابات مجلس، طیف های مختلف سیاسی خود را برای رقابت آماده می کنند و فارغ از شخصیت ها و جریاناتی که خود را داخل نظام می دانند و عملکردشان را با معیارهای قانونی تطبیق می دهند؛ برخی چهره ها و جریانات افراطی نیز تلاش خود را برای رسیدن به کرسی های خانه ملت تشدید کرده اند.

اصلاح طلبان افراطی که سوابقی چون حمایت از تحصن مجلس ششم و فتنه 88 را در کارنامه دارند؛ این روزها با تکیه بر ارتباط خود با برخی دولتمردان خود را مدعی شرکت در انتخابات و ارائه فهرست می دانند.

محمدعلی سبحان اللهی، استاندار آذربایجان شرقی در دولت هشتم یکی از افرادی است که به عنوان گزینه افراطی ها برای نمایندگی مجلس معرفی می شود.

سبحان اللهی و دوستانی که در بین اصلاحاتی های دولت اعتدال دارد

سبحان اللهی دوستان نزدیکی در بین اصلاح طلبان دولت یازدهم دارد. مصداق این موضوع را می توان طرح نام وی به عنوان گزینه استانداری در جلسه هیئت دولت توسط جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور علی رغم نظر مخالف وزیر کشور دانست. موضوعی که در همان مقطع موجب تاخیر چند هفته ای در تعیین نفر اول اجرایی آذربایجان شرقی در دوران دولت یازدهم شد و اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخت.

وی در مقطعی هم که نارضایتی ها از عملکرد نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به اوج رسیده بود و گمانه زنی ها در مورد جانشین وی مطرح بود؛ به عنوان گزینه وزارت معرفی می شد.

داستان دنباله دار رد صلاحیت سبحان اللهی / 18 ماه سرپرستی غیرقانونی در خوارزمی

او که از دی ماه 92 و پس از شکست پروژه معرفی وی به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، به عنوان سرپرست دانشگاه خوارزمی معرفی شد؛ یکی از 34 نفری بود که نتوانستند نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی را جلب کرده و صلاحیت ریاست دانشگاه را اخذ کنند. وی حتی این روزها هم که دولت علی رغم اختلاف نظر با شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق کمیته ای 5 نفره روسای دانشگاه ها را منصوب می کند؛ حکم ریاست نگرفته است و همچنان به شکل غیرقانونی سرپرست است.

قانون سرپرستی بیش از شش ماه را مصداق «تصرف در بیت المال» می داند  اما موضوع در مورد حضور سبحان اللهی در دفتر ریاست دانشگاه خوارزمی به این محدود نمی شود.

حسن غفوری فرد، رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سبحان اللهی گفته است: سرپرست دانشگاه خوارزمی از جمله افرادی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رای نیاورده است.

نظر دولت حفظ سبحان اللهی در دانشگاه خوارزمی بود و وی خود نیز از هیچ اقدامی برای اخذ موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی دریغ نکرد. وی حتی دست به جمع آوری امضا از اساتید دانشگاه خوارزمی برای حمایت از خود زد و نهایتا فرهادی در نخستین روزهای وزارتش سخن از برنامه ویژه رئیس جمهور برای رفع مشکل تائید صلاحیت سبحان اللهی گفت. برنامه ای که احتمالا منظور از آن تشکیل کمیته 5 نفره و سپردن امر تائید صلاحیت روسای دانشگاه ها به آن بوده است اما آنگونه که مشخص است حتی با این شرایط نیز صلاحیت سبحان اللهی برای ریاست بر دانشگاه خوارزمی تائید نشده است و وزارت علوم دیر یا زود باید جایگزینی برای سبحان اللهی معرفی کند.

البته صادر نشدن حکم ریاست دانشگاه خوارزمی برای سبحان اللهی از دیدگاه انتخاباتی یک مزیت است زیرا وی در صورت صدور حکم ریاست باید استعفا می داد اما با شرایط موجود مشکلی برای ثبت نام نخواهد داشت.

پرسه احراز صلاحیت؛ بزرگترین دغدغه انتخاباتی سبحان اللهی

البته همانطور که عدم تائید صلاحیت بزرگترین مشکل سبحان اللهی در خوارزمی بود؛ عدم تایید صلاحیت بزرگترین دغدغه انتخاباتی سبحان اللهی برای ورود به رقابت انتخاباتی هم خواهد بود.

نقطه های تاریک کارنامه سبحان اللهی/ خیانت هایی از جنس جام زهر و ادعای تقلب/  استانداری که رفت و پشت و سرش را هم نگاه نکرد

سبحان اللهی علاوه بر سابقه چهار ساله استانداری در دولت دوم اصلاحات، چهار دوره نمایندگی تبریز در مجلس، معاونت پارلمانی وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و چند سمت دانشگاهی در کارنامه دارد و شاید همین کارنامه طولانی است که اصلاح طلبان و به خصوص طیف افراطی را مصمم به قرار دادن نام سبحان اللهی در فهرست انتخاباتی می کند.

اما مسئله اینجا است که سبحان اللهی بر خلاف بسیاری از فعالان سیاسی سالها است که سطح ارتباط خود با زادگاهش را به کمترین سطح کاهش داده است. اگرچه وی یکی از کسانی است که برای سر و سامان دادن به لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان در شمالغرب کشور معرفی شده است اما شواهد نشانگر نقش کمرنگ وی در مقایسه با دیگر افراد است.

وی همچنین شانس بسیاری پایینی برای جلب نظر مردم دارد. سبحان اللهی از دیدگاه مردم یک استاندار موفق نبوده است. دوران نمایندگی وی نیز با یک خاطره بسیار تلخ برای مردم همراه است. سبحان اللهی جز حامیان تحصن مجلس ششم و نامه جام زهر بوده است.

سبحان اللهی جز سیاسیون همگام با فتنه 88 هم بوده است. وی نه تنها خود بلکه فرزندان و خانواده خود را نیز در این مسیر با خود همراه کرده بود.

شرط اصلاح طلبان برای حمایت از سبحان اللهی

فارغ از برخی چهره های شدیدا افراطی جریان اصلاحات، جریان مشترک دولتیها و اصلاحاتی ها آذربایجان شرقی هم رابطه مثبتی با سبحان اللهی ندارند که شاهد مثال آن عدم حمایت از طرح نام وی به عنوان گزینه استانداری است.

در واقع سبحان اللهی تنها در شرایطی در لیست انتخاباتی اصلاح طبان برای تبریز قرار خواهد گرفت که بتواند آورده ای ویژه برای این جریان داشته باشد. آورده ای که با توجه به ارتباطات خاص وی با برخی دولتمردان می تواند از جنس حمایت های ویژه باشد.

تلاش افراطی ها برای مظلوم نمایی و هجمه به نهادهای قانونی

البته با توجه به سوابق و شواهد، تائید صلاحیت سبحان اللهی توسط شورای نگهبان بسیار دور از ذهن است و تنها عایدی کاندیدا شدن وی مظلوم نمایی جریان افراطی و سواستفاده تبلیغاتی خواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***