تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

ظریف با تیپ اسپورت در محل مذاکرات

صفحه اینستاگرام منتسب به دکتر محمدجواد ظریف عکسی را منتشر کرد که توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

ظریف با تیپ اسپورت در محل مذاکرات
*** Section AdSense ***