تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

رقص داوود اوغلو پس از افطار

نخست وزیر ترکیه ، داووداوغلو در پارک گلخانه استانبول بعد از افطار در بین جوانان حضور یافته و به سبک آنها حرکات موزون انجام داد.

رقص داوود اوغلو پس از افطار
*** Section AdSense ***