تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

ورودی شهر تبریز، ۲۰۰ سال پیش

اوژن فلاندن هنرمند فرانسوی در سفری که به سفارش فرهنگستان هنرهای فرانسه به ایران داشت، تصاویر زیبایی از ایران در زمان قاجاریه خلق کرد. نقاشی زیر دروازه ورودی شهر تبریز در آن دوران را نشان می‌دهد.تبریز یکی از شهرهای ایران است که در زمان‌های قدیم دروازه‌ای برای ورود و خروج به این شهر داشته است.

 ورودی شهر تبریز، ۲۰۰ سال پیش
*** Section AdSense ***