تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

یهودیان افراطی هم به داعش پیوستند

شماری از یهودیان افراطی، در حمایت از جنایات داعش علیه مسلمانان، در حالی که لباس هایی با آرم داعش بر تن داشتند، پرچم داعش را به اهتزار در آوردند.

یهودیان افراطی هم به داعش پیوستند
*** Section AdSense ***