تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

دقت نمی خواهد؛

خدا همین جاست /تصاویر

با شنیدن این حرف،آن لحظه است که در درون دل پر ادعای خود یک صدای شکستن میشنوی وناخودآگاه با خود می گویی اینها کجا و من کجا؟!

خدا همین جاست /تصاویر

ائل پرس/ عصمت نجف لویی:

در لحظه های انتخاب و گذشت همه ی آسمانیان واهل دل منتظر می مانند تاوسعت انسان را به نظاره بشینند، زیاد دور نیست! همین روزها!دقت زیادی هم نمی خواهدبه قدری آشکار است که به وضوح دراطرافمان می بینیم، اشتباه برداشت نشود منظورم سیرو سلوک عارفان و اهل طریقت نیست، آنها به جای خود، منظورم انسانهایی هستند که دراوج دنیا و روزمره گی خدا را انتخاب کرده اند،انسانهای عادی که سختی روزه را بیش از دیگران به جان خریده اند تا بر بلندای عرش گام می نهند.

جای فخر خداوند بر فرشتگانش همین جاست،در روزهای بلند و گرم تابستان که روزه گرفتن در کنارسرمای کولر برای خیلی ها سخت است وسعت انسان در همین نانوایی هاست، کنار نانوایی که در کنار گرمای شدید کوره سختی روزه را با جان و دلپذیرفته و به صف روزه داران پیوسته و با بستن دهان از هر خوردی، عهد و پیمان الهی را به زیبایی به جا آورده  است.

 

Image title


آری خدا همین جاست...، کنار تن های خسته ای که ا ز صبح علی الطلوع تا انتهای روزکسب لقمه ی حلال را برای عیال و فرزندان پیشه ی خود کرده و لحظاتی که می توانند با خوردن و آشامیدن در اوج گرمای روز جانی تازه بگیرند، دل از طعام فروبسته اند تا با قلب های پاک و ساده محرم  حریم خلوت دلدادگی شوند، از انصاف نگذریم چه شایسته فرموده اندرسول پاکی که جای واقعی بوسه بر روی دستان این مردان با صفای روزگار است.

Image title


Image title


و خدا همین جاست... نزد سرباز وطن، کنار چراغ قرمزها، کنار مرزبانی ها، کنار دژبانی ها، کنار مرزهای دین و دلدادگی، اگرچه بغضهایمان باقی و دلهایمان مضطرب اما برای دیدن، دل که سهل است چشم هم نمی خواهد،نسیم دل انگیز این روح های پاک خواه ناخواه هر رهگذری را نوازش می دهد ، آری جلوه ی بارز سرباز وطن همین مدافعان حرم عشق و معرفت هستند که با زبان روزه در برابراهریمن آلوده ایستاده اند، بی شک اینان ماجرای سر به مهر رمضان را خوب فهمیدهاند...

Image title


خدا همین جاست...وسعت نگاه نمی خواهد نزد هرکدامشان که می بینی می روی و سوال می کنی که در این گرمای روز،گرسنگی و تشنگی،خیابانهای کثیف و...روزه ای؟بجز اندکی انگشت شمار که کسالت دارند پاسخ می دهند ای آقا...،این چه سوالی هست که می پرسید مگر می شود روزه ی رمضان و وصال محبوب را ازدست داد، آن لحظه است که در درون دل پر ادعای خود یک صدای شکستن میشنوی وناخودآگاه با خود می گویی اینها کجا و من کجا؟! پس پی می بری که این مردان نارنجی  و سبزپوش قبل از اینکه سر و روی خیابانهای شهر را صفا دهند دلهای خویش را صفا داده اند.

Image title


Image title

خدا همین جاست... داخل خانه های روزه داران، تاحالا باید حدس زده باشید، آری خدا نزد دل مادرانی از جنس بلور و عاطفه است که با زبان روزه لحظه ای از این ایثار و محبت خود به فرزندان کم نمی گذارند، دم دم های افطارکه می شود انرژی همه ی اعضای خانه ته می کشد و باز این مادر است که سفره ی افطاری را که از صبح با زحمت تمام تدارک دیده است پهن می کند تا تا تمامی ثمره های زندگی را زیر سایه ی عطوفت خود و برکت الهی جمع کند، جای تعجب ندارد خدا خوب می داند که مادر است دیگر، مادر...

Image titleخدا همین جاست...نزد آتش نشانهایی که با تعهدبندگی لحظه ای از جان انسانها غافل نمی مانند حتی اگر سر سفره ی افطارباشند...کنار طبیبانی که با زبان روزه سختی مداوا را با جان دل می پذیرند...کنارپدرانی که خوب می دانند با زبان روزه وسیله ی خدا برای فراهم آوردن روزی حلال اعضای خانه هستند..نزد...اگرچه گاهی دیدن  لحظه هایی که بندگان در ماه رحمت بی منت الهی، حضورخدا را پس میزنند و دل سرکش خویش را که در بند نیرنگ ها افتاده به این سو و آن سومی تازند، خاطر همه گان را مکدر می کند، اما موارد بسیار بسیار اندکی را ذکر کردیم تا بگوییم به اندازه ی عظمت اسما الهی  که قابل وصف نیست عرصه برای عاشقی در صف روزه داران واقعی مهیاست...آری خدا همین جاست...در همین شب ها ...در همین روزها

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***