تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

یادداشت روز؛

یک نکته غیرفوتبالی از بازی ایران و آرژانتین

باشگاه های سیاسی مان را لااقل وقتی در ترکیب تیم ملی هستیم کنار بگذاریم.اشتباه های همدیگر را پوشش دهیم. وقت تعویض شدن برای جانشین مان از اعماق وجود آرزوی موفقیت کنیم. گل بخودی نزنیم. تک روی نکنیم. یک کلام، مثل تیم ملی بازی کنیم.

یک نکته غیرفوتبالی از بازی ایران و آرژانتین

ائل پرس/ رامین نظامی خواه

امروز کمتر کسی است که از بازی خوب دیشب بازیکنان تیم ملی فوتبال در آوردگاهی بزرگی به نام جام جهانی و در بازی مقابل آرژانتین پرستاره صحبت نکند.

 تماشای بازی هوشمندانه، بدون اشتباه و تیمی بازیکنان تیم ملی که این روزها لقب یوزها بیشتر از هرچی درباره آنها به کار می رود؛ هر ایرانی را خوشحال کرد و تماشای صحنه گل دقیقه 91 مسی آه از نهاد هر ایرانی بلند کرد.

آنچه یکی از ویژگی های بازی تدافعی تیم ملی دربازی دیشب بود، کار گروهی و پوشش های عالی 11 بازیکن ایرانی از یکدیگر بود. هراشتباه کوچک یکی از بازیکنان توسط هم تیمی دیگری جبران می شد و بدین ترتیب بدون نیاز به تعیین مدافع مستقیم برای بازیکنان خطرناکی همچون مسی ایران توانست 90دقیقه دروازه خود را بسته نگه دارد.

علاوه بر این همکاری و همدلی سازنده، آنچه توان مضاعف برای بازی دیشب در یاران تیم ایران ایجاد کرده بود؛ روحیه تعصب و جنگندگی بالا بود. ایران که هیچ چیزی برای از دست دادن در بازی مقابل تیم منتخب لیگ ه ایاروپایی نداشت؛ به میدان رفته بود تا نشان دهد که نماینده ملتی است به پهنه تاریخ.

سخن گفتن در این باب کار دشواری نیست. این که تیم ملی اعم از 11 بازیکن ترکیب اصلی، 3 بازیکنی که در نیمه دوم به میدان آمدند،نیمکت نشینان، بازیکنانی که حتی روی نیمکت کیروش هم جای نداشتند و حتی کسانی که نامشان از لیست جام جهانی خط خورده، همه یکدل، با انرژی مضاعف برخواسته از روحیه تعصب ملی برای هدفی به نام پیروزی برای ایران تلاش می کردند.

فوتبالی که طی سالهای گذشته همواره محفلی برای حاشیه های پررنگ تر از متن بوده؛ دیشب حتی توانست فوتبال زده ها را با خود همراه کند. آنگاه که با هر خطر روی دروازه آرژانتین به هوا پریده و با هر موقعیت از دست رفته آرژانتین نفس راحت می کشیدیم، تنها هدف مشترکی به نام سربلندی ایران بود که توانست همه را دور هم جمع کند.

اگر بخواهیم یک نتیجه غیرفوتبالی از بازی دیشب یوزهای آسیایی و ستاره های گران قیمت آرژانتینی بگیریم باید همین تعصب ملی و همدلی بدور از تک روی را مدنظر قرار دهیم.

این دو عامل را می توان عامل سربلندی هر ملتی دید. سربلندی که حتی با یک شکست مردانه هم قابل حصول است چه آنکه در میدان سیاست واقتصاد و فرهنگ، ایرانی ها مسی زیاد دارند تا در فرصت مناسب گل پیروزی را بزنند.

نباید روحیه تیمی را از دست داد. باشگاه های سیاسی مان را لااقل وقتی در ترکیب تیم ملی هستیم کنار بگذاریم. به جای تصور ترانسفر شدن، به سربلندی یک ملت فکر کنیم. اشتباه های همدیگر را پوشش دهیم. وقت تعویض شدن برای جانشین مان از اعماق وجود آرزوی موفقیت کنیم. از موفقیت هم تیمی هایمان ناراحت نشویم. گل بخودی نزنیم. تک روی نکنیم. و خلاصه یک کلام مثل تیم ملی بازی  کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***