تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

از عزل مدیر ابقا شده تا انتصاب مدیران عزل شده؛

نقش فعالیت های جناحی و رفت و آمدهای ستادی در انتخاب مدیران میانی

هیچ کس نمی تواند حق و وظیفه دولت ها در ایجاد تغییرات در رده های بالایی مدیریت کشور را انکار کند. اما وقتی حجم این تغییرات بالا رفته و بجای معیارهای شاسته سالارانه، معیارهای گروهی و باندی بنشیند، شرایط برای تبدیل شدن نگاه تخصصی مدیران میانی به نگاه های حزبی و باندی آماده می شود.

نقش فعالیت های جناحی و رفت و آمدهای ستادی در انتخاب مدیران میانی

ائل پرس / عبدالله اژدریان

یکی از مهمترین نقاط ضعفی که در بدنه بروکراتیک ادارات و نهادهای دولتی و شبه دولتی کشورمان کاملا مشهود است؛ عدم ثبات مدیریت های میانی و حتی رده های پائین مدیریت است.

نظام سیاسی متداول شده طی دوره های گذشته در کشورمان به شکلی بوده است که موجب گشته است تغییرات دولت ها باعث تزلزل در نهادهای اداری کشور شده و تغییرات گسترده و سریع در کادر مدیریتهای میانی و پائین به یک آسیب اساسی تبدیل شود.

هیچ کس نمی تواند حق و وظیفه دولت ها در ایجاد تغییرات در رده های بالایی مدیریت کشور را انکار کند. اما وقتی حجم این تغییرات بالا رفته و بجای معیارهای شاسته سالارانه، معیارهای گروهی و باندی بنشیند، علاوه بر ایجاد زمینه برای نارضایتی های عمومی- بدلیل ضعف عملکرد مدیران غیرتخصصی- شرایط برای تبدیل شدن نگاه تخصصی مدیران میانی به نگاه های حزبی و باندی آماده می شود.

امروز و در حالی که بیش از یک سال از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می گذرد، نگاهی کلی به وضعیت ادارای استان آذربایان شرقی برخی نشانه های منفی را مخابره می کند.

وقتی مدیری که حکم ابقای خود را از وزیر متبوعه گرفته بود؛ با فشارهای سیاسی کنار گذاشته شده و فرد دیگری جایگزین وی می شود دیگر نمی توان از مدیران دستگاه های استان انتظار داشت بدون توجه به رویکردهای سیاسی و صرفا به شکل تخصصی تصمیم سازی کرده و اجرای قوانین را پیگیری کنند.

آنگاه که اخبار ضد و نقیض از کنار گذاشته شدن مدیر کل یکی از نهادهای موثر فرهنگی آموزشی استان تنها به دلیل عدم استفاده از مدیران میانی اصلاح طلب به گوش می رسد؛ طبیعی خواهد بود که عده ای برای رسیدن به میزهای مدیریت میانی در ادارات خود، با استفاده از روش های چاپلوسانه سعی در نزدیک نشان دادن تفکر سیاسی خود با جناح حاکم کنند.

استفاده مجدد از نیروهای دارای سوابق سومدیریتی و حتی سیاسی در پست های تخصصی باعث خواهد شد تا کسی نتواند انتظار تحول در نظام اداری استان را داشته باشد.تمسک به دیدگاه های سیاسی، فعالیت های جناحی و رفت و آمدهای ستادی، نمی تواند معیار مناسبی برای انتخاب مدیران میانی باشد. چه آنکه اگر اختلافات در بین استانداری و ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در استان نیز بر سر انتخاب گزینه ها وجود داشته باشد؛ باید منتظر شرایطی بسیار خطرناک بود.فراهم شدن زمینه ای برای تخریب مدیریتی های قبلی بدون نظرداشت به معیارهای قانونی، تشکیلاتی و وظایف سازمانی، باعث می شود زمینه استفاده از تجربه مدیران قبلی از بین برود و بدین ترتیب مدیران جدید بدون پیش آگاهی نسبت به مسائل روز آن نهاد وارد اتاق کار خود شده و بدین ترتیب فقط با اتکا به ذهنیت خود و بدون دیدن جوانب کار فعالیت خواهند کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***