تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

رئیس دانشگاه تبریز:

در تفکر اعتدالی مبتنی بر راه امام (ره) نه تنها برداشت افراطی از دین مطرود است؛ با سکولاریزم و غربزدگی هم مقابله می شود

محمدرضا پورمحمدی گفت: امام خمینی (ره) به عنواناسلام شناس برجسته نه تنها برداشت های افراطی و ارائه دهنده چهره خشن از اسلام راطرد می کردند؛ با تفکرات غربزده و سکولار نیز مقابله می کردند.

در تفکر اعتدالی مبتنی بر راه امام (ره) نه تنها برداشت افراطی از دین مطرود است؛ با سکولاریزم و غربزدگی هم مقابله می شود

به گزارش ائل پرس، رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به استفاده مکرر واژه اعتدال در ماه های اخیر و بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92گفت: ضروری است که این مفهوم بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی ادامه داد: هر چند بعد سیاسی و اقتصادی مفهوم اعتدال به جهت فوریت و اهمیت مورد توجه قرار گرفته است اما اعتدال در بحث فرهنگی زیربنای توسعه است.

وی افزود: اعتدال مفهوم جدیدی نیست و در آموزه های دینی و ادبی ما به این مسئله اشارات زیادی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بیان داشت: امام خمینی (ره) به عنوان اسلام شناس برجسته نه تنها برداشت های افراطی و ارائه دهنده چهره خشن از اسلام را طرد می کردند؛ با تفکرات غربزده و سکولار نیز مقابله می کردند.

وی رهبر انقلاب اسلامی را اعتدال گرا دانسته و افراط متهجرین و تفریط متجددین را دو آفت اعتدال دانست.

پورمحمدی راه نغلطیدن در افراط و تفریط را توجه به ابعاد گوناگون راه و اندیشه امام خمینی (ره) دانسته و تذکر داد: اعتدال به معنی چیزی وسط حرام و حلال نیست بلکه اعتدال احتراز از تندروی ها و کج روی ها است.

رئیس دانشگاه تبریز توسعه علوم اجتماعی و سیاسی را موجب بسط مفهوم اعتدال دانسته و اظهار امیدواری کرد: تدبیر دولت اعتدال امیدآفرینی و بردباری بوده و برای رسیدن به خرد جمعی و استفاده از حداکثر توان نخبگان تلاش گردد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***