تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

سیاسی کاری دردی را درمان نمی کند؛

دریاچه تشنه آب و عمل

سیاسی کردن مسائل و مشکلات، نه تنها کمکی به حل آن نمی کند،بلکه روند رسیدن به راه حل را نیز طولانی تر می کند و گاه صورت مسئله پاک شده وبیشتر اذهان به سمت جنجال های سیاسی می رود و هر دولت با سیاه نمایی عملکرد گذشتگان سعی دارد،خود را پاک و طاهر نشان داده و منجی وار مانور سیاسی اجرا کند.

دریاچه تشنه آب و عمل

ائل پرس/ سعید صادق پور:

نام دریاچه ارومیه، دیگر این روزها نامی آشنا  و البته تلخ برای رسانه ها و مردمان این سرزمین است. تمامی ایرانیان دیگر می دانند که دریاچه ای  از جغرافیای این کشور در حال خشک شدن است و آثار این فاجعه زیست محیطی بس بی شمار خواهد بود و همگان بر این باورند که هر کاری که می توان باید  کرد تا از مرگ  این ثروت ملی  جلوگیری شود.

آنچه در این سالها بیشتر محل بحث بوده و این امر همواره درزمان تغییر دولت ها داغ تر بوده،  این استکه چه کسی دریاچه را خشک کرده است، اصولگرایان؟ اصلاح طلبان؟ دولت کارگزاران و یاصدها نام و مسئول و عنوان. این بحث هرگز نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت، زیرا روندخشک شدن دریاچه عواملی طبیعی و انسانی گوناگونی دارد و این بی توجهی به ثروت ملی در طول مدت زمان مسئولیت دولت های مختلف که از جناح های مختلف سیاسی بوده اند،انجام شده است اما اینکه به جای شروع روند حل مسئله، چرا همچنان برخی از مسئولین سعی در فرافکنی دارند خود جای سوال است.

سیاسی کردن مسائل و مشکلات، نه تنها کمکی به حل آن نمی کند،بلکه روند رسیدن به راه حل را نیز طولانی تر می کند و گاه صورت مسئله پاک شده وبیشتر اذهان به سمت جنجال های سیاسی می رود و هر دولت با سیاه نمایی عملکرد گذشتگان سعی دارد،خود را پاک و طاهر نشان داده و منجی وار مانور سیاسی اجرا کند.

این مانور های سیاسی نه تنها بازخورد منفی داخلی دارد و ازطرفی کمکی به حل مشکل نمی کند، بلکه دشمنان ملت را  نیز جری تر می کند تا با داعیه هم نوع دوستی وگاه با ادعای هموطن دوستی!(زهی خیال باطل)، دایه مهربانتر از مادر  شوند و اقدام به انتشار اخبار و تحلیل های آلوده به اغراض سیاسی خود کنند و افکار عمومی را به سمت و سوی دلخواه خود هدایت کنند واز طرفی این موضوع را القا کنند که به فلان دلیل و بهمان سند، خشک شدن دریاچه  سیاسی و عمدی است.

در این باب می توان گفت مسئله داخلی هر کشور و ملتی به معنای واقعی کلمه داخلی است و ارتباطی به دیگران و بالاخص مغرضان ندارد و به زبان بهتر مردمان ایران نیاز به دایه مهربان تر از مادر ندارند. نکته ای که می توان بدان اشاره داشت نیاز به همدلی و وحدت ملی برای حل مشکلات این چنینی است و قطعا ومسلما می توان اثبات کرد که هیچ نوع غرض سیاسی در این امر دخیل نیست، زیرا دود خشک شدن دریاچه ارومیه به چشم تمامی ایرانیان خواهد رفت.

 از باب دیگر دولت یازدهم  نیز باید بداند فرصت اندکی برای نجات دریاچه دارد و نباید فرصت خود را همانند دولتهای گذشته  به بحث و بررسی و همایش و تشکیل کارگروه واقدامات این چنینی سپری کند، زیرا از طرفی اوضاع دریاچه رو به وخامت است و این امررا نمی توان با اعداد و ارقام پنهان نمود و از طرفی دیگر فرصت دولت ها کوتاه.

 وعده 15 ساله وزیر نیرو و وعده 10 سال رئیس سازمان محیط زیست که خود پیش تر به مدت 8 سال مسئول مراقبت از دریاچه بوده است، شاید به لحاظ علمی و مطالعاتی دقیق و درست باشد، امامهم تر آن است که این روند 10 یا 15 ساله از چه زمان آغاز خواهد شد و آیا عمر دولت کفاف آن را خواهد داد که گزارش عملکردی در این باب ارایه کند؟ پس بهتر است مسئولین امر مقیاس های کمی تری را به افکار عمومی ارایه کنند و با ارایه گزارش در بازه هایزمانی شش ماهه یا یک ساله مردم را در جریان روند اقدامات خود قرار دهند، تا هم اعتماد عمومی به مسئولین دولتی بیش از پیش شود و هم از طرفی عملکرد مسئولین قابل سنجش باشد.

نکته پایانی که می توان بدان اشاره داشت این است که امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه از مسئولین جز محکمات دین و اصول انقلاب اسلامی  است، پس لازم است مسئولین امر فرصتی مناسب رافراهم کنند تا با امنیت کامل و در کمال آرامش و متانت، مردم با حضور در مجامع عمومی مطالبه خود را مطرح کنند تا هم فرصت تفرقه افکنی از دشمنان این مرز وبوم گرفته شود و نباشد که عده ای آشوب طلب خواسته های خود را بنام مردم و به کام دشمنان فریاد کنند، از طرفی  دیگر دولتمردان نیز به صورت ملموس مطالبه مردم را نظاره گر باشد تا با توانی مضاعف نسبت به حل مشکل اقدام نماید.

 

 


با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***