تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

از ابتدای سال آبی جاری،

کاهش ۱۷ درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی

حجم بارش ها در آذربایجان شرقی تا پایان هفته گذشته ۲۴۲ میلیمتر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش ۱۷ درصدی را نشان می دهد. آذربایجان شرقی از نظر کاهش میزان بارندگی در بین ۵ استان با بیشترین کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته قرار گرفته است.

کاهش ۱۷ درصدی بارندگی در آذربایجان شرقی

به گزارش ائل پرس، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان آنکه 21 استان کشور با کاهش بارندگی روبرو بوده اند، گفته که از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 92) تاکنون، حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته به مقدار زیادی کاهش یافته است.

به گفته محمدحاج رسولیها، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 242، 261، 203، 156،219 و 576 میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب 17، 29، هفت، شش، 18 و 9 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان و فارس به ترتیب 97، 136، 192، 320 ، 275، 64 و 244 میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب 14، 21، 18، 20، دو، 41 و 12 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد به ترتیب 269، 127، 378، 567، 316 ، 494 ، 467 و 82 میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب دو، 14، هشت، 12، 42، دو، 10 و 39 درصد کاهش یافته است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***