تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید
ارتباط کمپین آزادی های یواشکی و تلاش دولتمردان برای رفع فیلتر فیس بوک

فیس بوک، پازل دشمن؛

ارتباط کمپین آزادی های یواشکی و تلاش دولتمردان برای رفع فیلتر فیس بوک

در حالی که عوامل دست چندم نظام استکباری از سرقت اطلاعات شخصی افراد نیز برای استفاده در صفحاتی چون صفحه آزادی های یواشکی اباحه نمی کنند و درکمتر از 24 ساعت صفحات ساخته شده برای مقابله با این حرکت را حذف می کنند؛ تلاش برای رفع فیلتر فیس بوک چه توجیه عقلی می تواند داشته باشد؟

گعده ائل

گزارش و تحلیل

گفتگو

طنز

آخرین اخبار فرهنگی