تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

عملیات تعریض و اصلاح هندسی زیرگذر فلسطین اجرا می‌شود

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه گفت: با موافقت شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، زیرگذر فلسطین تعریض و اصلاح هندسی می شود.

عملیات تعریض و اصلاح هندسی زیرگذر فلسطین اجرا می‌شود

به گزارش ائل به نقل ازروابط عمومی  شهرداری آذربایجان شرقی، سیاهی با بیان این خبر گفت: به منظور کاهش ترافیک و افزایش یک لاین اضافی، با موافقت شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، زیرگذر فلسطین تعریض و اصلاح هندسی می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد خودرو و میزان تردد از مسیر چایکنار در سال های اخیر موجب ایجاد ترافیک در گلوگاه ورودی زیرگذرفلسطین گردیده بود، با انجام مطالعات و اخذ مجوزهای لازم عملیات اصلاح هندسی آغاز گردید.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 اظهار امیدواری کرد: با اجرای زیرساخت های مناسب و همکاری دستگاه های خدمات رسان معضل ترافیک این مسیر به زودی تسهیل شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/e6yWo2

ایران جهان

شمال غرب

  • تبریز

    پنجشنبه

    ۲ آذر ۱۳۹۶
  • ۳°
  • ابرهای پراکنده
آب و هوا

پایگاه اطلاع رسانی ائل

سرویس : اجتماعی , تاریخ اصلاح گردد شناسه خبر : ۶۰۵۲۲

عملیات تعریض و اصلاح هندسی زیرگذر فلسطین اجرا می‌شود

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه گفت: با موافقت شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، زیرگذر فلسطین تعریض و اصلاح هندسی می شود.

به گزارش ائل به نقل ازروابط عمومی  شهرداری آذربایجان شرقی، سیاهی با بیان این خبر گفت: به منظور کاهش ترافیک و افزایش یک لاین اضافی، با موافقت شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، زیرگذر فلسطین تعریض و اصلاح هندسی می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد خودرو و میزان تردد از مسیر چایکنار در سال های اخیر موجب ایجاد ترافیک در گلوگاه ورودی زیرگذرفلسطین گردیده بود، با انجام مطالعات و اخذ مجوزهای لازم عملیات اصلاح هندسی آغاز گردید.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 اظهار امیدواری کرد: با اجرای زیرساخت های مناسب و همکاری دستگاه های خدمات رسان معضل ترافیک این مسیر به زودی تسهیل شود.