تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان:

تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو

بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو منتشر می شود.

تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو

به گزار ش ائل، بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو منتشر می شود.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


مطالب مرتبط:

قاسم سپاه خمینی و فهمیده آذربایجان بعد از فراق ۳۴ ساله آمد

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/TcPwgn

ایران جهان

شمال غرب

  • تبریز

    سه شنبه

    ۲۱ آذر ۱۳۹۶
  • ۲°
  • مه
آب و هوا

پایگاه اطلاع رسانی ائل

سرویس : فرهنگی , تاریخ اصلاح گردد شناسه خبر : ۵۸۵۷۵

بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان:

تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو

بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو منتشر می شود.

به گزار ش ائل، بمناسبت رجعت پیکر مطهر فهمیده آذربایجان، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو، تصاویر ناب و دیده نشده از شهید حسن جنگجو منتشر می شود.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


مطالب مرتبط:

قاسم سپاه خمینی و فهمیده آذربایجان بعد از فراق ۳۴ ساله آمد