تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

شاکری در گفتگو با ائل:

اقتدار و امنیت پایدار کشور به حضور حداکثری مردم در انتخابات وابسته است / باید به اراده مردم در انتخاب احترام گذاشت

ششاکری، مسوول ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقتدار و امنیت پایدار کشور به حضور حداکثری مردم در انتخابات وابسته است؛ تاکید کرد: باید به اراده مردم در انتخاب احترام گذاشت.

اقتدار  و امنیت پایدار کشور به حضور حداکثری مردم در انتخابات وابسته است / باید به اراده مردم در انتخاب احترام گذاشت

محمد یوسف شاکری در گفتگو با ائل در خصوص اهمیت انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری، گفت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی و امنیت پایدار کشور و همچنین استمرار بر مجاهدت در آرمان های امام راحل(ره) به حضور حداکثری مردم در انتخابات وابسته است.

وی ضمن تاکید بر تمکین بر آرای مردم، تصریح کرد: اگر بر اساس قاعده و شاخص حرکت کنیم؛ باید همگی برابر قانون تسلیم شویم.

مسوول ستاد انتخاباتی ابراهیم رییسی در آذربایجان شرقی با بیان اینکه اکثر مردم اهل نجابت و بصیرت هستند؛ افزود: اگر هنوز کسانی به ایم معنا نرسیدند که باید برابر قانون تسلیم شد؛ باید بدانند که روا نیست در پیوندهای اجتماعی خدشه وارد کرد و نباید تجربه های تاریخی همچون فتنه 88 را تکرار کرد.

وی ضمن تاکید بر احترام به اراده مردم، گفت: عده ای بر این اراده احترام نگذاشته و موجب فرسایش جامعه شده و به کشور خسارت و هزینه تحمیل کردند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

https://goo.gl/36uymB
*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***