تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

جنبشی برای ممانعت از جنگ با خدا؛

همه آزادند جز بچه حزب اللهی ها!

در چند سال اخیر با نهایت تاسف به علت اقدامات اعتمادسوز و ساختارشکنانه از یک طرف و فضای بی دردی ،عدم آگاهی و قلت توان تحلیل پدیده های اجتماعی از سوی دیگر، جایگاه مرجع بودن حرکت های دانشجویی به حاشیه رفته است...

همه آزادند جز بچه حزب اللهی ها!

ائل/ امیر مهتدی فر؛

وجود غرفه مردمی جنبش ممانعت از جنگ با خدا یکی از اتفاقات جالب توجه راهپیمایی 22 بهمن امسال تبریز بود. غرفه ای که ازدحام گسترده و پرشور مردم، توقف طولانی مدت مردم و بحث با کارشناسان و دست اندر کاران غرفه ، غرفه ی ممانعت از جنگ با خدا را به پدیده ای برجسته در طول مسیر راهپیمایی بدل ساخته بود.

تمام دست اندر کاران این غرفه، دانشجویان بودند. حجم استقبال، میل به بحث دوطرفه و توضیح خواستن و طرح سوال از سوی مردم نشان داد که این حرکت دانشجویی با عبور از کلیشه ها ،توانسته است تلنگری جدی در رابطه با رباخواری و عملکرد بانک ها در افکار عمومی بوجود بیاورد. موردی که یکی از نکات برجسته این حرکت دانشجویی بود.

در چند سال اخیر با نهایت تاسف به علت اقدامات اعتمادسوز و ساختارشکنانه از یک طرف و فضای بی دردی ،عدم آگاهی و قلت توان تحلیل پدیده های اجتماعی از سوی دیگر، جایگاه مرجع بودن حرکت های دانشجویی به حاشیه رفته است، اما این غرفه نشان داد می توان در زمان فعلی موثر بود؛ حرکت انقلابی انجام داد؛ توجهات را به سمت خود جلب نمود؛حرف خود را با زبان استدلال و منطق به افکار عمومی عرضه کرد و بازخورد مثبت و پذیرش قابل قبولی از سوی افکار عمومی دریافت کرد.

حاشیه های به وجود آمده نیز از موارد مبهم این پدیده مثبت بود.عمده استدلال کارشناسان این غرفه در رابطه با عملکرد بانک ها و سودهای بانکی - که بنا به گفته کارشناسان غرفه مصداق ربا است – برگرفته از بیانات مراجع بود که در چارچوبی منطقی و در قالب بروشور و نشریه عرضه می گردید.با این وجود برخی از همان ابتدا علم مخالفت با این غرفه برداشته و خواستار برچیده شدن آن گردیدند.ناگفته نماند دلیل این حرکت نیز کاملا نامعلوم و مبهم بود.آنچنان که یکی از دست اندرکاران غرفه در برابر پرسش های مردمی در رابط با دلایل این مخالفت ها می گفت: همه آزادند به جز بچه حزب اللهی ها ...

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***