تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

فیلم | عکس شهیدی که وزیر بهداشت در میانه به حضار نشان داد , کیست ؟

خاطره وزیر بهداشت از شهیدی که عکسش را در اتاق کارش نصب کرده است

فیلم | عکس شهیدی که وزیر بهداشت در میانه به حضار نشان داد , کیست ؟
*** Section AdSense ***