تلگرام
کانال ائل در تلگرام
دنبال کنید

هوای تبریز پس از ۲۲ روز به وضعیت سالم بازگشت

هوای تبریز پس از ۲۲ روز به وضعیت سالم بازگشت.

 هوای تبریز پس از ۲۲ روز به وضعیت سالم بازگشت

به گزارش ائل ،به نقل از تسینم، بیش از بیست و دو روز بود که آلودگی هوای تبریز در شرایط بی سابقه ای تدوام داشت ولی ظهر امروز به صورت لب مرزی از حد هشدار خارج و به وضعیت سالم رسید.

شاخص آلودگی هوای تبریز در روزهای گذشته تا 183 پی اس آی نیز افزایش یافته بود که مدارس را در برخی از روزهای این 22 روز برای دانش آموزان ابتدایی به تعطیلی کشاند.

امروز میانگین 24 ساعته شاخص آلودگی هوای تبریز از ساهت 14 دیروز تا 14 امروز به 97 پی اس آی رسید که اگر باد تداوم نداشته و خودروهای تک سرنشین در سطح شهر همچنان جولان داده و وارونگی ادامه یابد، بیم آن می‌رود که دوباره تبریز به وضعیت هشدار بازگردد.

به گزارش تسنیم، شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از 10 میکروم‌تر و ذرات کوچک‌تر از 2.5 میکروم‌تر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر‌اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

*** Section News End AdSense ***
*** Section AdSense ***